Bewindvoering

Wanneer u als gevolg van problematische schulden of verkwisting, geestelijke of verstandelijke beperking, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat bent uw financiële zaken te beheren, dan kunt u uw financiën uitbesteden aan een professionele bewindvoerder. 

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. De bewindvoerder helpt u om uw financiële belangen te behartigen. Hij/zij beheert uw inkomen en zorgt dat alle vaste lasten worden betaald.

 

 

Wij zorgen ervoor dat u de voorzieningen krijgt waar u recht op heeft, zoals: huur– en zorgtoeslag, voldoende inkomen, kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen, etc. 

Tevens verzorgt de bewindvoerder uw belastingaangifte en treft regelingen met eventuele schuldeisers.  In geval van problematische schulden, begeleiden wij u naar een schuldhulpverleningstraject. 

De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Op deze manier draagt de rechter, samen met de bewindvoerder, de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren.